Veckobrev skolstart

Information till S:t Persskolans elever och föräldrar 2016-08-15

Vi vill med detta brev hälsa alla nya som gamla elever och föräldrar välkomna tillbaka efter sommarlovet. Höstterminen 2016 startar onsdagen den 17 augusti kl. 08.10. Eleverna samlas i sina klassrum och läser första skoldagen enligt tider för årskursen som ni finner nedan.

Onsdagen den 24 augusti genomför vi den traditionsenliga S:t Pers-joggen vid Hällsbostugan. Kom gärna och heja på våra elever och hjälp till att höja stämningen! Vecka 36 blir det skolfotografering för alla klasser, information kommer från respektive klasslärare.

Vi ber samtliga föräldrar att logga in i Dexter (http://www.sigtuna.se/Barn–Utbildning/Skolportalen/) och uppdatera den information som står där, framförallt era e-mailadresser. Det underlättar för oss när vi ska skicka ut information till Er

Airboards, skateboards, kickbicks m.m. är inte tillåtet att åka på skolgården. De elever som tar med sig ovanstående får låsa fast dem i skolans cykelställ och ansvarar själva för dem. Vi har ingen möjlighet att låsa in och ta ansvar för dessa under skoldagen. Vi påminner även om att det är absolut förbjudet att ta med sig nötter till skolan. Vi har både elever och personal som är väldigt allergiska mot nötter.

Torsdagen den 29/9 är det studiedag för lärarna och fredagen den 30/9 för all personal på skolan. Det innebär att fritids är stängt på fredagen.

Vi ser fram emot ett roligt och lärorikt läsår med alla elever!

 

Årskurs: 1 A, B & C

Vi är fyra lärare som ser fram emot att få träffa Er. Vår första skoldag är onsdagen den 17 augusti kl 8.10 då vi träffas alla ute på skolgården. Därefter går vi till respektive klassrum för upprop.  Vi tycker att det är bra om du har en vuxen med dig en stund på morgonen då viktig information delges.  Efter uppropet är det dags för föräldrarna att säga ”hejdå” till barnen och vi fortsätter skoldagen, vi äter lunch tillsammans och avslutar dagen kl 13.00 då fritids tar vid.  Vi ser fram emot ett roligt och lärorikt läsår tillsammans med barnen och Er.

Medtag skolväska med ett extra ombyte, vi är ute oavsett väder.

 

De barn som gått i fsk A går i klass 1 A med klasslärare Annette Åhman

e-mail: annette.ahman@edu.sigtuna.se;

Fsk B går i klass 1 B med klasslärare Anki Enbacka,

E-mail: ann-catrin.enbacka@edu.sigtuna.se;

Fsk C går i klass 1 C med klasslärare Susanne de Barès, E-mail; susanne.debares@edu.sigtuna.se samt Eva-Britt Öhlund, E-mail; eva.ohlund@edu.sigtuna.se.

Föräldramöte tisdagen den 27 september kl 18.00-19.30 i respektive klassrum. Separat inbjudan kommer senare.

Vecka 33

Måndag:

Tisdag:

Onsdag:         Skolstart kl. 8.10-13.00

Torsdag:        8.10-13.00, 1B & 1C Idrott UTAN OMBYTESKLÄDER

Fredag:          8.10-13.00

Fritids:

Nytt från och med den här terminen är att vi kommer ha två fritidsavdelningar på ”Stora” S:t Per. En avdelning för de elever som går i årskurs 2 och en för eleverna i årskurs 3 och uppåt. Eleverna i årskurs 2 har sin bas i Kastanjens gamla fritids, lokalen längst ner mot biblioteket. Eleverna i årskurs 3 och uppåt har sin bas på nedervåningen i tvåvåningspaviljongen.

På ”lilla” S:t Per har vi precis som föregående läsår tre fritidsavdelningar.          

 

Hälsningar

Annette, Anki, Susanne & Eva-Britt